Canasta

Sel. Serie Cálculo 24.Ene.2019 25.Ene.2019 26.Ene.2019 27.Ene.2019 28.Ene.2019 29.Ene.2019 30.Ene.2019 31.Ene.2019 01.Feb.2019 02.Feb.2019 03.Feb.2019 04.Feb.2019 05.Feb.2019 06.Feb.2019 07.Feb.2019 08.Feb.2019 09.Feb.2019 10.Feb.2019 11.Feb.2019 12.Feb.2019 13.Feb.2019 14.Feb.2019 15.Feb.2019 16.Feb.2019 17.Feb.2019 18.Feb.2019 19.Feb.2019 20.Feb.2019 21.Feb.2019 22.Feb.2019 23.Feb.2019 24.Feb.2019 25.Feb.2019 26.Feb.2019 27.Feb.2019 28.Feb.2019 01.Mar.2019 02.Mar.2019 03.Mar.2019 04.Mar.2019 05.Mar.2019 06.Mar.2019 07.Mar.2019 08.Mar.2019 09.Mar.2019 10.Mar.2019 11.Mar.2019 12.Mar.2019 13.Mar.2019 14.Mar.2019 15.Mar.2019 16.Mar.2019 17.Mar.2019 18.Mar.2019 19.Mar.2019 20.Mar.2019 21.Mar.2019 22.Mar.2019 23.Mar.2019 24.Mar.2019 25.Mar.2019 26.Mar.2019 27.Mar.2019 28.Mar.2019 29.Mar.2019 30.Mar.2019 31.Mar.2019 01.Abr.2019 02.Abr.2019 03.Abr.2019 04.Abr.2019 05.Abr.2019 06.Abr.2019 07.Abr.2019 08.Abr.2019 09.Abr.2019 10.Abr.2019 11.Abr.2019 12.Abr.2019 13.Abr.2019 14.Abr.2019 15.Abr.2019 16.Abr.2019 17.Abr.2019 18.Abr.2019 19.Abr.2019 20.Abr.2019 21.Abr.2019 22.Abr.2019 23.Abr.2019 24.Abr.2019 25.Abr.2019 26.Abr.2019 27.Abr.2019 28.Abr.2019 29.Abr.2019 30.Abr.2019 01.May.2019 02.May.2019 03.May.2019 04.May.2019 05.May.2019 06.May.2019 07.May.2019 08.May.2019 09.May.2019 10.May.2019 11.May.2019 12.May.2019 13.May.2019 14.May.2019 15.May.2019 16.May.2019 17.May.2019 18.May.2019 19.May.2019 20.May.2019 21.May.2019 22.May.2019 23.May.2019 24.May.2019 25.May.2019 26.May.2019 27.May.2019 28.May.2019 29.May.2019 30.May.2019 31.May.2019 01.Jun.2019 02.Jun.2019 03.Jun.2019 04.Jun.2019 05.Jun.2019 06.Jun.2019 07.Jun.2019 08.Jun.2019 09.Jun.2019 10.Jun.2019 11.Jun.2019 12.Jun.2019 13.Jun.2019 14.Jun.2019 15.Jun.2019 16.Jun.2019 17.Jun.2019 18.Jun.2019 19.Jun.2019 20.Jun.2019 21.Jun.2019 22.Jun.2019 23.Jun.2019 24.Jun.2019 25.Jun.2019 26.Jun.2019 27.Jun.2019 28.Jun.2019 29.Jun.2019 30.Jun.2019 01.Jul.2019 02.Jul.2019 03.Jul.2019 04.Jul.2019 05.Jul.2019 06.Jul.2019 07.Jul.2019 08.Jul.2019 09.Jul.2019 10.Jul.2019 11.Jul.2019 12.Jul.2019 13.Jul.2019 14.Jul.2019 15.Jul.2019 16.Jul.2019 17.Jul.2019 18.Jul.2019 19.Jul.2019 20.Jul.2019 21.Jul.2019 22.Jul.2019 23.Jul.2019 24.Jul.2019 25.Jul.2019 26.Jul.2019 27.Jul.2019 28.Jul.2019 29.Jul.2019 30.Jul.2019 31.Jul.2019 01.Ago.2019 02.Ago.2019 03.Ago.2019 04.Ago.2019 05.Ago.2019 06.Ago.2019 07.Ago.2019 08.Ago.2019 09.Ago.2019 10.Ago.2019 11.Ago.2019 12.Ago.2019 13.Ago.2019 14.Ago.2019 15.Ago.2019 16.Ago.2019 17.Ago.2019 18.Ago.2019 19.Ago.2019 20.Ago.2019 21.Ago.2019 22.Ago.2019 23.Ago.2019 24.Ago.2019 25.Ago.2019 26.Ago.2019 27.Ago.2019 28.Ago.2019 29.Ago.2019 30.Ago.2019 31.Ago.2019 01.Sep.2019 02.Sep.2019 03.Sep.2019 04.Sep.2019 05.Sep.2019 06.Sep.2019 07.Sep.2019 08.Sep.2019 09.Sep.2019 10.Sep.2019 11.Sep.2019 12.Sep.2019 13.Sep.2019 14.Sep.2019 15.Sep.2019 16.Sep.2019 17.Sep.2019 18.Sep.2019 19.Sep.2019 20.Sep.2019 21.Sep.2019 22.Sep.2019 23.Sep.2019 24.Sep.2019 25.Sep.2019 26.Sep.2019 27.Sep.2019 28.Sep.2019 29.Sep.2019 30.Sep.2019 01.Oct.2019 02.Oct.2019 03.Oct.2019 04.Oct.2019 05.Oct.2019 06.Oct.2019 07.Oct.2019 08.Oct.2019 09.Oct.2019 10.Oct.2019 11.Oct.2019 12.Oct.2019 13.Oct.2019 14.Oct.2019 15.Oct.2019 16.Oct.2019 17.Oct.2019 18.Oct.2019 19.Oct.2019 20.Oct.2019 21.Oct.2019 22.Oct.2019 23.Oct.2019 24.Oct.2019 25.Oct.2019 26.Oct.2019 27.Oct.2019 28.Oct.2019 29.Oct.2019 30.Oct.2019 31.Oct.2019 01.Nov.2019 02.Nov.2019 03.Nov.2019 04.Nov.2019 05.Nov.2019 06.Nov.2019 07.Nov.2019 08.Nov.2019 09.Nov.2019 10.Nov.2019 11.Nov.2019 12.Nov.2019 13.Nov.2019 14.Nov.2019 15.Nov.2019 16.Nov.2019 17.Nov.2019 18.Nov.2019 19.Nov.2019 20.Nov.2019 21.Nov.2019 22.Nov.2019 23.Nov.2019 24.Nov.2019 25.Nov.2019 26.Nov.2019 27.Nov.2019 28.Nov.2019 29.Nov.2019 30.Nov.2019 01.Dic.2019 02.Dic.2019 03.Dic.2019 04.Dic.2019 05.Dic.2019 06.Dic.2019 07.Dic.2019 08.Dic.2019 09.Dic.2019 10.Dic.2019 11.Dic.2019 12.Dic.2019 13.Dic.2019 14.Dic.2019 15.Dic.2019 16.Dic.2019 17.Dic.2019 18.Dic.2019 19.Dic.2019 20.Dic.2019 21.Dic.2019 22.Dic.2019 23.Dic.2019 24.Dic.2019
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Inflación (variación IPC en %). Mes actual Serie original 0,20 0,10 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,00 0,20 0,20 0,20 0,30 0,60 0,00 0,10 0,20
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Inflación (variación IPC en %). 12 meses siguientes (1 al 12) Serie original 2,80 2,65 2,70 2,80 2,90 2,80 2,80 2,60 2,60 2,70 2,70 2,80 2,87 2,70 3,00 3,00
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Inflación (variación IPC en %). Siguientes 12 meses (13 al 24) Serie original 3,00 2,90 2,80 2,90 2,90 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,90 2,80 3,00 3,00
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). Mes siguiente Serie original
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). Próxima RPM Serie original 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,75 1,75 1,50 1,63 1,75
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). 2 reuniones adelante (3 meses siguientes) Serie original 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,00 2,00 1,75 1,50 1,25 1,50 1,75
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). 4 reuniones adelante (6 meses siguientes) Serie original 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 2,00 1,75 1,50 1,50 1,25 1,50 1,75
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). 12 meses siguientes Serie original 3,50 3,50 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 2,25 2,25 2,00 2,00 1,50 1,50 1,25 1,75 1,75
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de TPM (%). 24 meses siguientes Serie original 4,00 3,75 3,50 3,50 3,50 3,25 3,25 2,50 2,50 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de tipo de cambio. 7 días adelante Serie original 670,00 665,00 675,00 661,00 677,00 700,00 700,50 680,00 680,00 717,50 720,00 720,00 715,00 770,00 800,00 750,00
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de tipo de cambio. 3 meses adelante Serie original
Evolución encuesta de operadores financieros (EOF), Expectativas de tipo de cambio. A fin de año Serie original