Canasta

Sel. Serie Cálculo I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019
Expectativas económicas confianza consumidores, UCh Serie original 103,2 105,1 101,5 107,1 108,6 113,5 116,9 116,5 119,5 121,0 112,5 115,4 110,8 107,9 99,3 85,1
Expectativas económicas situación esperada a doce meses, UCh Serie original 95,7 98,3 95,6 102,6 102,8 112,0 116,6 119,6 121,4 123,3 108,1 113,1 101,5 99,6 92,2 79,1
Expectativas económicas situación actual respecto un año atrás, UCh Serie original 109,2 110,6 106,2 110,7 113,3 114,7 117,1 113,9 117,9 119,1 116,1 117,4 118,3 114,5 105,1 89,9
Expectativas económicas situación familiar, UCh Serie original 114,5 118,8 113,3 115,9 114,3 117,9 119,6 117,0 115,8 117,4 114,8 120,4 116,1 116,2 112,2 98,9
Expectativas económicas situación del país, UCh Serie original 80,8 77,9 78,2 89,7 97,5 104,8 111,5 115,3 126,7 128,0 108,0 105,7 100,3 91,4 73,9 57,7